رطوبت گیر پزشکی تک MEDICAIR -

رطوبت گیر پزشکی تک MEDICAIR


Description

  • رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز
  • دارای چهار فیلتر HPEA (طبق تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان) جهت جلوگیری از ورود هر نوع آلاینده و ذرات جامد
  • دارای تاییدیه های استاندارد کارخانه ای از سازمان ملی استاندارد ایران / حذف حداکثر رطوبت از صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) / عملکرد مناسب دستگاه از مرکز تحقیقاتی دکتر ترابی نژاد
  • دارای مخزن رطوبت گیر نشکن
  • قابل استفاده در یونیت دندانپزشکی ، جهت حفاظت ، افزایش عمر و بهبود عملکرد ابزار جانبی کار
    Cart