رطوبت گیر پزشکی دوبل MEDICAIR

رطوبت گیر پزشکی دوبل MEDICAIR


توضیحات

  • رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز
  • دارای چهار فیلتر HPEA (طبق تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان) جهت جلوگیری از ورود هر نوع آلاینده و ذرات جامد
  • دارای تاییدیه های استاندارد کارخانه ای از سازمان ملی استاندارد ایران / حذف حداکثر رطوبت از صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) / عملکرد مناسب دستگاه از مرکز تحقیقاتی دکتر ترابی نژاد
  • دارای مخزن رطوبت گیر نشکن
  • قابل استفاده در یونیت دندانپزشکی ، جهت حفاظت ، افزایش عمر و بهبود عملکرد ابزار جانبی کار
  • قابلیت رطوبت گیری هوا در دو مرحله
    Cart