رگلاتور دوگیجه نیتروژن(ازت)

رگلاتور دوگیجه نیتروژن(ازت)


توضیحات

INSO 11715-1استاندارد:

As 4267

  • تنه تراشیده شده و یکپارچه از فلز برنج
  • دارای گیج 315 بار جهت نمایش فشار ورودی رکلاتور
  • فشارکاری ورودی 200 بار و فشار کاری خروجی 0-10 بار
  • دارای فیلتر ورودی برنزی جهت جلوگیری از ورود اجرام بزرگتر از 20 میکرون به منظور افزایش عمر مفید محصول
  • داری محافظ گیج
    Cart